Завдання проекту

Мета проекту:
впровадження в інформаційний виробничій процес НІАМ "Київська фортеця" інформаційних технологій:
- електронного обліку музейного фонду;
- формування цифрових музейних колекцій з представленням їх у веб-ресурсі "Цифрові музейні колекцій Київської Фортеці".

Основою розробки цих технологій є наявне у музеї програмне забезпечення "Система керування цифровими колекціями DC-Visu" і база даних з первинними електронними описами на 6,3 тис предметів музейного фонду.

01

Рішення для обліку
музейних предметів
в електронному вигляді

02

Оцифровування
музейних предметів
та облікової документації

03

Цифрові колекції.
Цифровий архів
облікової документації

04

Інформаційно-методичний контент.
Веб-сайт для фахівців

Головні цілі та завдання проекту:
– доповнити структуру бази даних і розробити програмно-технологічні рішення з формування та експортування облікових даних про музейні предмети відповідно до вимог "Порядку обліку";
– здійснити якісне оцифрування та / або цифрову фотофіксацію 1000 предметів та їх облікових документів;
– розробити загальну інформаційну структуру та інтерфейси веб-ресурсу цифрових колекцій музею;
– апробувати розроблені програмно-технологічні рішення на обраному масиві з 1000 музейних предметів з формуванням и представленням у веб-ресурсі відповідних цифрових колекцій.

Очікувані результати:
- база даних з обліковими даними про музейні предмети;
- електронна картотека / архів оцифрованих облікових документів на музейні предмети;
- робочі місця (інтерфейси) для внесення електронних облікових даних про музейні предмети;
- функціонал експорту облікових даних в обмінному XML-форматі відповідно до вимог "Порядку обліку";
- інструктивно-методичні матеріали з електронного музейного обліку і формування онлайнових колекцій;
- веб-інтерфейси цифрових колекцій;
- веб-ресурс "Цифрові музейні колекцій Київської фортеці"

Додаткове завдання:
Створення web-ресурсу проекту (інформаційно-методичний контент):
– розробити загальну інформаційну структуру та інтерфейс веб-ресурсу;
– організувати наповнення цього ресурсу інформаційно-методичним контентом, зокрема нормативно-методичними матеріалами, які будуть використовуватися і створюватися під час реалізації проекту, а також прикладами, повідомленнями, презентаціями, звітами тощо.